Imagen
Socis
   
CASAL DE VILA-RODONA
Agenda d'activitats
Activitats de l´entitat
Secc. Cinema
Secció Piscina
Secc. Tenis
Secc. Ball
Album de fotos
Qui som..

Socis
Ja es historia...
Revista CALIU
Imagen
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DISSENY DEL LOGOTIP
PER AL CASAL DE VILA-RODONA

BASES I CONSIDERACIONS
El Casal de Vila-rodona convida a tots els socis/es, amics, coneguts, ... a participar en la convocatòria per la creació del nou logotip de la nostra Entitat.
L’objectiu del concurs és el disseny d’un logotip que permeti una identificació visual del Casal de Vila-rodona.
El disseny guanyador serà reproduït per ser utilitzar en els esdeveniments, documents i publicacions del Casal de Vila-rodona.
Pot participar tothom, sense cap mena de restricció d’edat i es podrà participar tantes vegades com es vulgui, o enviar diversos logotips a la vegada.
El fet de participar vol dir l'acceptació d'aquestes bases i de les decisions del Jurat, sense dret a cap reclamació
REQUISITS DEL DISSENY DEL LOGOTIP:
És imprescindible que en el disseny del logotip hi aparegui el text “CASAL DE VILA-RODONA”.
Els treballs dels participants hauran de ser obres originals inèdites, no podran presentar-se aquells publicats prèviament en alguna revista, catàleg, llibre o qualsevol altre mitjà de comunicació. El Casal de Vila-rodona no es responsabilitzarà, en cap cas, de la utilització d’imatges o fragments d’altres autors.
Mides recomanades:
En format digital: 500 píxels d’ample per 500 píxels d’alt.
En format paper: mínim: 30 mm d'alt per 50 mm d'ample
màxim: 60 mm d'alt per 100 mm d'ample
El logo en format digital ha de ser estàtic (sense animacions, Flash, etc.). L’autor/a podrà crear-lo amb el software informàtic que cregui més convenient.
Continguts recomanats: Una imatge o dibuix que sigui fàcilment identificable i que tingui a veure amb el nom de l'Entitat, amb la seva història, etc.
INSCRIPCIÓ AL CONCURS
Per participar al concurs, l’autor/a haurà d’entregar el logotip a la presidència del Casal de Vila-rodona.
Es poden presentar els treballs per diferents vies:
Per correu certificat a l'adreça de l'entitat: Casal de Vila-rodona, Avda. Enric Benet, 6, 43814 Vila-rodona, fent constar en el sobre "concurs logo Casal de Vila-rodona”.
Entregar personalment al Casal de Vila-rodona.
En qualsevol cas, Els treballs es signaran amb un lema i s'acompanyaran d'un sobre tancat (si disposeu de CD, agrairem el poseu dins del sobre, i haurà de tenir la resolució necessària per a poder ésser reproduït en qualsevol suport publicitari) a l'exterior del sobre hi constarà el lema i a l'interior del sobre; el nom, l'adreça, el correu electrònic,i el/s telèfon/s de l'autor
El període de recepció dels logotips finalitzarà el dia 30 de setembre de 2014.
S'estableix un únic premi que consistirà en l'accés gratuït durant tot l'any 2015 al cinema i a la piscina del Casal de Vila-rodona
PROCÉS DE SELECCIÓ DEL LOGOTIP
Tots els logotips rebuts seran exposats a les dependencies del Casal de Vila-rodona.
Un jurat que estarà format per persones del mon del dissenys i de les belles arts seleccionarà tres dissenys finalistes i la Junta Directiva de l'Entitat junt amb expresidents del Casal de Vila-rodona seleccionaran el disseny guanyador
En conèixer el resultat del concurs, el guanyador haurà de notificar amb quines dades vol aparèixer públicament (nom, pseudònim, ...), o bé si prefereix evitar aquesta publicitat.
L’autor/a del logotip guanyador cedirà tots els drets d’ús i de propietat al Casal de Vila-rodona.
El dia 8 de desembre de 2014 es comunicarà quin ha estat el disseny guanyador.
La junta directiva del Casal, es reserva el dret de descartar logotips per diverses raons (connotacions diverses, incoherència, etc.) i s’informarà a l’autor/a de la seva retirada. Si, en qualsevol moment, es descobreix algun problema amb el logo o amb l' incompliment d’aquestes bases, aquest logotip es retirarà immediatament del concurs (si aquest encara no ha finalitzat).
Els logos presentats a concurs no premiats podran recollir-se a partir del 1 de gener de 2015 al Casal de Vila-rodona. Els logos no retirats abans del 1 d'abril de 2015 quedaran en propietat del Casal de Vila-rodona